Buckle onbu

Lämplig sjal: 220-350 g/m², valfria material men ull undanbedes pga säkerhetsrisken.
Ca 1,5-2m sjaltyg behövs.